Zdrowie

Tulipany Narodowego Dnia Ĺťycia

Tulipany Narodowego Dnia Ĺťycia – wręczenie statuetek W Narodowy Dzień Ĺťycia zostaną wyróżnieni artyści, dziennikarze, organizacje prospołeczne i samorządy lokalne za swoją działalność i podjęte

Tulipany Narodowego Dnia Ĺťycia – wręczenie statuetek

W Narodowy Dzień Ĺťycia zostaną wyróżnieni artyści, dziennikarze, organizacje prospołeczne i samorządy lokalne za swoją działalność i podjęte inicjatywy, promujące wartości rodzinne.

24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Ĺťycia. W ramach organizowanej w tym roku kampanii promujemy wartość więzi rodzinnych, a w szczególności solidarność międzypokoleniową.

Zwieńczeniem obchodów będzie wręczenie statuetek Tulipanów Narodowego Dnia Ĺťycia. Celem nagród jest dowartościowanie i promocja tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę społeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną.

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach: dziennikarz, inicjatywa społeczna, dzieło kultury, samorząd przyjazny rodzinie.

Do nagród zostali nominowani:

W kategorii “Dziennikarz “:

* Małgorzata Wróblewska-Borek – za konsekwentną pracę nad promowaniem rodziny w lokalnej wspólnocie i mediach;
* Tomasz Terlikowski – za odwagę i konsekwencję w promowaniu wartości rodzinnych;
* Krzysztof Ziemiec – za publiczne świadectw o wartości życia rodzinnego.

W kategorii “Inicjatywa społeczna ”

* Ogólnopolski Festyn Rodzinny Caritas – za cykl imprez integracyjnych dla rodzin;
* Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży na warszawskiej Pradze – za pomoc i wsparcie rodzin żyjących w trudnych warunkach;
* Rodzinny dom opieki dla osób starszych w Krakowie – za tworzenie rodzinnych warunków dla samotnych osób starszych.

W kategorii “Dzieło kultury ”

* Michał Świder – za całokształt twórczości plastycznej, wierność samemu sobie i konsekwencję w działaniu;
* Film “Popiełuszko. Wolność jest w nas ” – za wytrwałość, osiągnięty efekt, tłumy widzów w kinach;
* Rafał Blechacz – Koncerty Chopinowskie – za wielki talent i rozsławienie Polski w świecie.

W kategorii “Samorząd przyjazny rodzinie ”

* Miasto Radom – za program Tworzymy rodziny zastępcze pod hasłem “Kto mnie pokocha? “;
* Miasto St. Warszawa – za ustanowienie programu operacyjnego “Rodzina “;
* Miasto Wrocław – za Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych “Dwa Plus Trzy i jeszcze Więcej “.

A to już wiesz?  2006: Jak obcinać paznokcie?

* * *

Tulipany zostaną przyznane w trakcie gali Narodowego Dnia Ĺťycia, 24 marca 2010 w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim (rozpoczęcie o godz. 19.00). Briefing dla mediów o godz. 18.00.

* * *

Narodowy Dzień Ĺťycia – święto powołane uchwałą Sejmu RP 23 marca 2004 r. i obchodzone tego dnia każdego roku. Tym razem motywem przewodnim jest wzmacnianie więzi międzypokoleniowej między wnukami a dziadkami. Organizatorzy chcą pokazać, jak ważne są rodziny wielopokoleniowe i jak istotna jest rola starszego pokolenia. Ogólnopolska kampania “Dziadki – dziatkom ” obejmuje reklamy telewizyjne, działania medialne, lokalne obchody organizowane przez gminy i organizacje pozarządowe oraz konkurs Tulipany Narodowego Dnia Ĺťycia. Twarzą tegorocznej kampanii jest Jan Kobuszewski z rodziną.

* * *

Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Ĺťycia jest organizatorem kampanii społecznych promujących wartości rodzinne. Jej celem jest wzmacnianie rodziny poprzez rozwój osobisty i budowę zdrowych więzi społecznych. Chce by rodziny były szczęśliwe i dumne oraz otoczone szacunkiem społeczeństwa. Więcej informacji na www.ndz.org.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy