Sukces Pisany Szminką – Bizneswoman Roku

Radio PiN i BRE Bank, w ramach wspierania i promowania przedsiębiorczości kobiet, już po raz drugi organizują konkurs dla kobiet biznesu. Celem konkursu Sukces Pisany

Radio PiN i BRE Bank, w ramach wspierania i promowania przedsiębiorczości kobiet, już po raz drugi organizują konkurs dla kobiet biznesu.

Celem konkursu Sukces Pisany Szminką – Bizneswoman Roku 2009 jest wyróżnianie przedsiębiorczych i kreatywnych kobiet, promocja przedsiębiorczości, przedstawienie kobiecych autorytetów oraz jednostek wspierających rozwój przedsiębiorczości kobiet w Polsce.

W konkursie mogą wziąć udział właścicielki firm, dyrektorki zarządzające oraz kobiety pełniące kluczowe role w przedsiębiorstwach. W tej edycji konkursu kandydatki mogą zgłaszać się osobiście lub być zgłoszone przez osoby trzecie.

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie kandydatek to m. in. stopień przedsiębiorczości, kreatywności, innowacyjności, społecznego zaangażowania zarządzanych przez panie firm, umiejętności wykorzystywania szans rynkowych i oczywiście wyniki finansowe spółek.

Oprócz nagrody głównej – Bizneswomen Roku 2009, w konkursie przyznane zostaną dwa wyróżnienia:

Wyróżnienie specjalne – dla osoby, której działania przyczyniają się do wspierania przedsiębiorczości kobiet
Nagroda Publiczności – dla laureatki wybranej przez internautów w drodze głosowania.

Wyłonienie Bizneswomen roku 2009 będzie przebiegać dwuetapowo. W pierwszym etapie, partner programu – firma Dun and Bradstreet – dokona weryfikacji zgłoszeń pod kątem wskaźników finansowych firm reprezentowanych przez kandydatki. Istotny będzie tu przede wszystkim procentowy wzrost obrotów firmy. W tym etapie wytypowanych zostanie 10 finalistek.

Następnie jury w składzie: dr Irena Eris – założycielka Laboratorium Dr Irena Eris, Henryka Bochniarz – Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Beata Jarosz – Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, Małgorzata Ĺťak – Prezes Fundacji Polsat Grażyna Piotrowska-Oliwa, Vice Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, dr Ewa Rumińska-Zimny – Ekspert ONZ ds. Gender and Economy, Przemysław Gdański – Członek Zarządu BRE Banku, Adam Szejnfeld były Wiceminister Gospodarki, Dariusz Grzywaczewski – Prezes Zarządu Radia PiN wybierze laureatkę nagrody głównej oraz przyzna wyróżnienie specjalne.

A to już wiesz?  Seria Minimal Deante na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA

Nagroda publiczności przyznana zostanie na podstawie głosowania internautów, które odbywać się będzie w listopadzie.
Pod koniec listopada na gali finałowej poznamy nazwiska laureatek konkursu.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są na stronie: www.radiopin.pl/bizneswoman

Pomysłodawczynią i inicjatorką konkursu jest Olga Kozierowska, dziennikarka Radia PiN, autorka pierwszej audycji radiowej promującej przedsiębiorczość kobiet w Polsce.

Partnerem konkursu jest PKPP LEWIATAN i Szkoła Negocjacji Grupa Training&Consulting.

Patronami medialnymi konkursu są: TV Biznes, Puls Biznesu, ThinkTank, Bankier.pl, ELLE, Brief, mediarun.pl., kobiety.pl

Audytor konkursu: Dun and Bradstreet

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy