Porady

Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet 25 listopada

16 Dni Przeciw Przemocy Ze Względu Na Płeć Raport Gender Index na temat przemocy w miejscu pracy 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet)

16 Dni Przeciw Przemocy Ze Względu Na Płeć

Raport Gender Index na temat przemocy w miejscu pracy

animacja25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) rusza 16 edycja międzynarodowej kampanii 16 Dni Przeciw Przemocy Ze Względu Na Płeć (16 Days of Activism Against Gender Violence). Celem kampanii jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez budowanie świadomości, że prawa kobiet stanowią niezbywalną i integralną część praw człowieka.

W ramach projektu Gender Index, którego koncepcję opracowali eksperci i ekspertki Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), przygotowany został na tegoroczną kampanię raport na temat przemocy w miejscu pracy. Kampania zakończy się 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

Od 1991 roku w kampanii wzięło udział 1700 organizacji ze 130 krajów Raport Gender Index “Przemoc w miejscu pracy” powstał w oparciu o polski kodeks pracy i międzynarodowe dokumenty, m.in. raport Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana (In-depth study on all forms of violence against women, Report of the Secretary General, UN, 2006.), który stwierdza, że w Europie molestowania seksualnego w miejscu pracy doświadcza 40 do 50% kobiet.

A to już wiesz?  Karnawałowe szaleństwo z O`Ccaffe

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy