Hobby

Dlaczego portale społecznościowe zmienią społeczeństwo?

W raporcie opublikowanym 19 listopada przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych (IPTS) przy Wspólnym Centrum Badawczym (WCB) czytamy, że rozwój sieci Web 2.0 pozwala internautom odgrywać

W raporcie opublikowanym 19 listopada przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych (IPTS) przy Wspólnym Centrum Badawczym (WCB) czytamy, że rozwój sieci Web 2.0 pozwala internautom odgrywać istotną rolę w sposobie, w jaki komercyjne i publiczne produkty oraz usługi są kształtowane i wykorzystywane. Web 2.0 to termin określający “drugą falę” sieci WWW, której cechą charakterystyczną są aplikacje zawierające treści generowane przez użytkownika (takie jak blogi i portale społecznościowe) oraz przetwarzanie w chmurze (kiedy dane i aplikacje są przechowywane na serwerach sieci Web i dostępne za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej, a nie na przykład instalowane lokalnie w biurze).

W raporcie pt. “Wpływ społecznościowej technologii komputerowej na unijne społeczeństwo informacyjne i gospodarkę” czytamy, że 41% internautów w 2008 r. brało udział w “działaniach społecznościowych” za pośrednictwem blogów, gier internetowych z udziałem wielu graczy oraz wymiany zdjęć i filmów wideo na portalach takich jak YouTube.

Zjawisko sieciowania społecznościowego zmienia sposoby codziennego komunikowania się i interakcji, i może również odegrać istotną rolę w angażowaniu obywateli w debaty polityczne i społeczne.

Raport omawia sposób, w jaki społecznościowa technologia komputerowa zmienia nasze codzienne życie, ponieważ ludzie wykorzystują internetowe portale społecznościowe do korzystania w większym wymiarze z programów edukacyjnych poza pracą, aby poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, przystępują za pośrednictwem Internetu do organizacji politycznych i środowiskowych, podpisują petycje internetowe i angażują się w debaty społeczne i polityczne. Większe zainteresowanie społecznościowymi i biznesowymi portalami oznacza, że ludzie bardziej angażują się w życie społeczności, co może szczególnie pomóc grupom zagrożonym społecznym wykluczeniem takim jak imigranci.

W raporcie zwrócono uwagę, że w ciągu kolejnych 10-20 lat społecznościowa technologia komputerowa będzie mieć olbrzymi wpływ na wiele obszarów życia, w tym innowację i opracowywanie nowych produktów i usług, jak również pomoże przedsiębiorstwom zwiększać swoją konkurencyjność, ponieważ będą one mogły wykorzystywać portale społecznościowe do reklamowania siebie, swoich produktów i swojej etyki. Większe zaangażowanie obywateli w życie społeczne i publiczne może również przyczynić się do poprawienia przejrzystości procesów sprawowana władzy i umocnienia wpływu obywateli.

A to już wiesz?  Galeria Internetowa SwiatAktu.pl

W raporcie wskazano także niektóre zagrożenia związane z rozwojem społecznościowej technologii komputerowej takie jak nowa “przepaść cyfrowa” oddzielająca tych z umiejętnościami i wiedzą do wykorzystania tej technologii od tych, którym takiej wiedzy nie dostaje. Omówiono również pojawiające się zagrożenia dla bezpieczeństwa i prywatności wynikające z dużej liczby danych osobowych zamieszczanych przez użytkowników portali społecznościowych.

Web 2.0 odnosi się nie tylko do zmian technologicznych dotyczących sposobu funkcjonowania aplikacji internetowych, ale również do rozszerzającego się zakresu celów, do których technologia ta jest wykorzystywana. Z Internetu korzysta obecnie 1,7 miliarda osób (24,7% światowej populacji). Co miesiąc ponad 160 milionów osób loguje się do portali społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter, istnieje obecnie ponad 100 milionów blogów, a każdego dnia powstaje ponad 100.000 nowych.

Więcej informacji:

Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych (IPTS) WCB:
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/

Raport mozna pobrac pod ponizszym adresem:
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC54203.pdf

Teksty pokrewne: 30611

Kategoria: Ogólna polityka
Źródło danych: Wspólne Centrum Badawcze (WCB)
Referencje dokumentu: Ala-Mutka, K et al. The Impact of Social Computing on the EU Information Society and Economy. Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych WCB (publikacja z dnia 19 listopada 2009 r.). DOI: 0.2791/29872
Indeks tematyczny: Technologie informacyjne i komunikacyjne ; Informacje, media; Przetwarzanie informacji, systemy informacyjne; Technologie sieciowe ; Aspekty spoleczne

RCN: 31492

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=57&CAT=NEWS&QUERY=01256aef4dbe:49c2:5bbf15b8&RCN=31492

hastagi na stronie:

#wpływ portali społecznościowych na społeczeństwo #Wpływ społecznościowej technologii komputerowej na unijne społeczeństwo informacyjne i gospodarkę #wpływ portali społecznościowych na młodzież

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy