Nauka Porady Praca

Akcja krzewienia przedsiębiorczości

W marcu i kwietniu odbędzie się jedna z największych akcji krzewienia przedsiębiorczości wśród studentów kluczowych uczelni w Polsce. Festiwal Przedsiębiorczości jest częścią projektu “Przedsiębiorcza Polska”

W marcu i kwietniu odbędzie się jedna z największych akcji krzewienia przedsiębiorczości wśród studentów kluczowych uczelni w Polsce. Festiwal Przedsiębiorczości jest częścią projektu “Przedsiębiorcza Polska” realizowanego przez Studenckie Forum Business Centre Club, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Narodowy Bank Polski.

Xelion. Doradcy Finansowi oraz PricewaterhouseCoopers, Liga Odpowiedzialnego Biznesu i Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostali partnerami merytorycznymi tegorocznej – V edycji Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS.
Dzieci Niczyje

Eksperci Xelion zaprezentują case study o roli doradztwa finansowego i planowania finansowego oraz mikroprzedsiębiorczości na przykładzie zawodu doradcy finansowego.

Festiwal Przedsiębiorczości BOSS jest innowacyjnym projektem skierowanym do studentów w całym kraju. Projekt odbywa w tym samym czasie w 17 miastach. Podczas kilku tygodni promowania przedsiębiorczości oraz praktycznej wiedzy ekonomicznej odbędą się między innymi, spotkania z biznesmenami, szkolenia z zakresu ekonomii i funkcjonowania runku kapitałowego, umiejętności “miękkich” menedżerskich, wiedzy na temat działalności gospodarczych.

Projekt ten jest przesłaniem do wszystkich, którym zależy na rozwoju własnym oraz społeczeństwa, na podwyższaniu świadomości ekonomicznej młodych ludzi. Festiwal Przedsiębiorczości BOSS promuje wśród studentów cechy przedsiębiorcze i skupia się na pokazaniu roli wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym oraz jej efektywnym wykorzystaniu. Festiwal dba, aby dzięki praktyce, spotkaniom z ludźmi o dużym doświadczeniu, studenci mieli okazję poszerzać własne horyzonty i umiejętności. Ważne jest, aby zawczasu zadbać o to, aby poczuli, że w Polsce jest możliwość stworzenia własnego biznesu.

A to już wiesz?  Jakie farby pokoju dziecięcego?

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy