Tag Archives: ycia

Polacy o zdrowym stylu ?ycia – raport z badania opinii na zlecenie Headlines Porter Novelli

Polacy o zdrowym stylu ?ycia – raport z badania opinii na zlecenie Headlines Porter Novelli

Headlines Porter Novelli prezentuje najnowsze badanie opinii pt. „Polacy o zdrowym stylu ?ycia.” – cz??? pierwsza – jak Polacy definiuj? zdrowy styl ?ycia i czy sami go stosuj? ?     Badanie pokaza?o, ?e Polacy maj? stosunkowo du?? wiedz? na temat zdrowego stylu ?ycia.…

Kampania edukacyjna Ministerstwa Zdrowia – M 45+

Ministerstwo Zdrowia rozpocz??o wdra?anie programu edukacyjnego M45+. Kampania skierowana do m??czyzn powy?ej 45. roku ?ycia dotyczy profilaktyki nowotworów uk?adu moczowo–p?ciowego, (prostaty, nerki i  p?cherza moczowego). Partnerem projektu jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk?odowskiej–Curie. Kampania jest wspó?finansowana ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.…

Prosumenci w poszukiwaniu przycisku ?wy??cz?. Euro RSCG Sensors przedstawia najnowszy Prosumer Report: ?Cyfrowe ?ycie?

Zaawansowane technologie dawno ju? przesta?y pe?ni? funkcje wy??cznie u?ytkowe. Jak pokazuj? wyniki globalnego Prosumer Report: ?Cyfrowe ?ycie? przedstawionego przez Euro RSCG Sensors, pomimo ?e uwa?amy rozwój technologiczny za g?ówn? przyczyn? rosn?cego tempa ?ycia, zaniku prywatno?ci i bezpo?rednich kontaktów mi?dzyludzkich, doceniamy pozytywny wp?yw ?bycia online?…

Horoskop zimowy od 30 stycznia do 5 lutego

Od 30 stycznia do 5 lutego BARAN Barany w poniedziałek obudzą się w doskonałym nastroju, będą pełne energii i zapału, ale już popołudniu opadnie je rozleniwienie, zwolnią tempo, będą pracować niechętnie, czas wolny będą spędzać w domu z rodziną. Od czwartku ożywi się ich życie towarzyskie, w weekend będą brać udział w imprezach karnawałowych, świetnie będą się bawić.…

WPŁYWOWE KOBIETY DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ, Wydawca: Bellona

WPŁYWOWE KOBIETY DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ Sławomir Koper Wydawca: Bellona EAN 9788311121454 416 stron format 145×205 mm oprawa miękka TERMIN WYDANIA: 05.10.2011 cena det. 35,00 zł Po wielkim sukcesie wydawniczym książek AFERY I SKANDALE II RP, ŻYCIE PRYWATNE ELIT ARTYSTYCZNYCH II RP i ŻYCIE PRYWATNE ELIT II RP, Wydawnictwo Bellona zaprasza do lektury kolejnej książki Sławomira Kopra, poświęconej latom II RZECZYPOSPOLITEJ.…
Top