Alkohol wśród kobiet przyczyną nowotworów w Europie

Alkohol przyczyną nowotworów w Europie

[Data: 2011-04-11]

W Europie 1 na 10 przypadków nowotworu u mężczyzn i 1 na 33 przypadki u kobiet jest następstwem spożycia alkoholu – według nowych, dofinansowanych ze środków unijnych badań, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie British Medical Journal.

W toku projektu, w którym wykorzystano dane zebrane w Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Wlk. Brytanii i Włoszech, odkryto że znaczący odsetek nowotworów alkoholozależnych (40-98%) dotyka osoby, które spożywały więcej niż dwa drinki dziennie w przypadku mężczyzn i więcej niż jeden drink dziennie w przypadku kobiet.

„Nasze dane pokazują, że wielu przypadków nowotworu można było uniknąć dzięki ograniczeniu spożycia alkoholu do dwóch drinków dziennie w przypadku mężczyzn i jednego drinka dziennie w przypadku kobiet, co jest zgodne z zaleceniami wielu organizacji zajmujących się ochroną zdrowia” – zauważa Madlen Schütze, naczelna autorka raportu z badań i epidemiolog z Niemieckiego Instytutu Żywienia Człowieka w Potsdam-Rehbruecke. „Można by zapobiec nawet większej liczbie przypadków nowotworów, gdyby spożycie alkoholu zostało ograniczone poniżej zalecanych wytycznych lub zupełnie wykluczone.”

W Europie 6,5% zgonów to następstwo chorób przewlekłych wywołanych przez spożywanie alkoholu. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) informuje, że nowotwory związane ze spożyciem alkoholu zazwyczaj atakują jamę ustną, gardło, krtań, przełyk i wątrobę. W 2007 r. do tej listy dodane zostały rak piersi u kobiet oraz nowotwór jelita grubego i odbytu.

Dane do badań zostały zebrane z wykorzystaniem ocen ryzyka programu EPIC (Europejskie badania prospektywne w zakresie raka i odżywiania się) oraz reprezentatywnych danych na temat spożycia alkoholu zebranych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

W ramach programu EPIC, 363.988 mężczyzn i kobiet, których wiek na początku badań kształtował się w przedziale 35 – 70 lat, zostało zbadanych w latach 1992 – 2000 pod kątem występowania nowotworów. Spożycie alkoholu przez badanych zostało zmierzone na podstawie szczegółowych ankiet dotyczących diety i trybu życia oraz ilości, częstotliwości i typu spożywanych napojów na różnych etapach życia oraz aktualnego spożycia.

W toku badań obliczono, że w 2008 r. aktualne i wcześniejsze spożycie alkoholu przez mężczyzn było odpowiedzialne za około 57.600 przypadków nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego, jelita grubego i odbytu oraz wątroby w Danii, Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Wlk. Brytanii i we Włoszech. Pośród tych przypadków 33.000 były następstwem wypijania więcej niż dwóch drinków dziennie. W 8 krajach spożycie alkoholu przez kobiety spowodowało około 21.500 przypadków nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego, wątroby, jelita grubego i odbytu oraz raka piersi, z czego ponad 80% (17.400) było następstwem spożycia ponad jednej porcji napoju alkoholowego w postaci piwa, wina lub wódki dziennie.

Badania posuwają naprzód analizy zależności między alkoholem a nowotworami poprzez analizę danych dotyczących liczby przypadków nowotworów powiązanych ze spożyciem alkoholu w ogóle i odsetka przypadków wywołanych przez spożycie alkoholu przekraczające zalecane limity.

Do tej pory jedynie spekulacją było stwierdzenie, że obniżenie spożycia alkoholu do dwóch drinków dziennie w przypadku mężczyzn i jednego drinka w przypadku kobiet przyniesie korzyści pod względem obniżenia zachorowalności na nowotwory. Pomiary ilościowe przeprowadzone w ramach tych badań, zarówno względne (część alkoholozależna), jak i bezwarunkowe (całkowita liczba przypadków nowotworów) dotyczące obciążenia związanego ze spożyciem alkoholu powyżej zalecanego limitu, pokazują, że takie powiązanie istnieje. Badania przesuwają również dalej dotychczasowe granice, analizując spożycie alkoholu w przeszłości.

Odkrycia kładą nacisk na konieczność obniżenia spożycia alkoholu w Europie, a autorzy wskazują, że wyniki ich prac mają znaczenie dla przyszłej, europejskiej polityki zdrowotnej.

Więcej informacji:

Niemiecki Instytut Żywienia Człowieka (DIfE):
http://www.dife.de/en/index.php

Teksty pokrewne: 32509

Kategoria: Wyniki projektów
Źródło danych: Niemiecki Instytut Żywienia Człowieka (DIfE)

Referencje dokumentu: Schutze, M., et al. (2011) Alcohol attributable burden of incidence of cancer in eight European countries based on results from prospective cohort study. BMJ; 342:d158.
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne

RCN: 33294

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=5&CAT=NEWS&QUERY=012f6456b8d8:8d29:55fd05c4&RCN=33294

hastagi na stronie:

#damskie stopy

Authors

Related posts

Top